Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Simplement mecànica

Posted by
Carton Gris (Barcelona, Spain) on 21 June 2010 in Art & Design and Portfolio.

Des de sempre que em buscat la màquina que ens simplifiqui la feina, i quan més complexa és la màquina més simple es la funció.
J